Pratite nas na Facebooku


Pratite nas na Twitteru

"Turistička integracija tradicionalne obrade vune u Transilvaniji"

15.06. - 15.09.2005.
Lisa je malo selo u rumunjskoj pokrajini Transilvaniji, udaljeno 92 kilometra od Brašova, većeg urbanog centra regije. U Lisi danas živi više od 1000 stanovnika u 326 seoskih domaćinstava. Selo se nalazi u podnožju gorja Făgăraş, u staroj "Făgăraş pokrajini" ili "Olt pokrajini". Iako je izgled sela i život ljudi osuvremenjen, očuvali su se elementi tradicionalne kulture i civilizacije.

Seosko domaćinstvo nedaleko od sela Lisa obnovilo je 2000. godine, uz pomoć regije Piemonte iz Italije, Okružnog vijeća grada Brašova i pod okriljem programa "EU Montana - The Civilization of a Disappeard World" valjaonicu vunenih prekrivača. Taj projekt ujedinjuje ruralni prostor s uprizorenjem tradicijske obrade vune i turističku ponudu kako bi integrirao takav kompleks u program kulturnog turizma.

Etnografski muzej u Brašovu napravio je suvremeno osmišljenu izložbu o projektu obnove valjaonice koja detaljno uprizoruje jedan od načina očuvanja seoskih domaćinstava putem uključivanja u ponudu ruralnog turizma.

Prepoznavši važnost transformacije tradicionalnog načina života, donose priču o seoskom domaćinstvu, gdje posjetitelji mogu podijeliti svakodnevicu sa svojim domaćinima, uživati u hrani tog kraja, ali i naučiti ponešto o procesu obrade vune.
Pozitivan rumunjski primjer može poslužiti kao nadahnuće i poticaj za ostvarenje danas već mnogobrojnih zamisli na polju kulturnog turizma u Istri.