Pratite nas na Facebooku


Pratite nas na Twitteru

Stalni postav

Sve do nedavno etnologiju i etnografiju zanimali su pretežno kulturni oblici svakodnevnog života na selu, u prošlosti. Stalni postav koji se još može vidjeti u Etnografskom muzeju Istre u potpunosti odražava takav pristup. Uz to, hrvatsko stanovništvo Istre u znatno većoj se mjeri poistovjećivalo s jednostavnim, rustičnim i arhaičnim oblicima života, nego što se to pridruživalo, na primjer, kulturi talijanskog stanovništva Istre, pa je to također jedan od razloga da je upravo kultura hrvatskog sela u Istri u najvećoj mjeri zastupljena u stalnom postavu. Unutar toga, naglasak je na različitim oblicima rukotvorstva, te temeljnim granama privređivanja.
U prvom je dijelu izložena tradicijska odjeća iz različitih dijelova Istre. Neki njeni elementi odražavaju arhaične utjecaje - poput ženske suknje, modrne ili golograna iz Ćićarije i Labinšćine, koja nije rezana u pasu, već se njen volumen postizao umetanjem klinova. Slijedi cjelovita ženska odjeća crnogorskog stanovništva koje je u 17. stoljeću naselilo južnoistarsko selo Peroj, sačuvavši žensku "nošnju" sve do sredine 20. stoljeća. No, kako su se u njoj žene običavale pokapati, danas je potpuno iščezla. Izložena je i odjeća vodnjanskih žena koja odražava barokne utjecaje. Glazbeni instrumenti, najčešće oni puhaći, ukazuju na arhaično muziciranje koje se pomoću njih izvodilo. U prostoru kuhinje kaštela nastoji se sugerirati prostor istarske kuhinje, pa je tako izložen najzastupljeniji inventar tradicijske kuhinje s kraja 19. stoljeća u Istri. Potom su izloženi proizvodi rukotvoraca Istre - lonci, koševi i tkanja, koji su karakteristični za ovaj kulturni prostor. Interpretirane su i temeljne grane gospodarstva u predindustrijsko doba (poljoprivreda, vinogradarstvo, stočarstvo, ribarstvo) od kojih neke sadrže kulturne elemente specifične upravo za Istru (npr. drvena ralica - vrganj). Uočljiva je arhaičnost načina privređivanja te činjenica da su Istrani koji su živjeli na selu proizvodili do početka 20. stoljeća sve potrebno za preživljavanje unutar vlastitih domaćinstava (hranu, odjeću, posude, jednostavnu opremu kuće, i drugo).
S obzirom da je ova stalna izložba istarskog tradicijskog života stara već više od dvadeset godina, uskoro će uslijediti rad na novom stalnom postavu, kojeg treba očekivati kroz koju godinu. On će putem jednog drugačijeg pristupa nastojati pružiti doživljaj i informacije o različitim oblicima kulture u Istri.

Stolarija

Kovačija

Voz

Stolarija

Kovačija

Gospodarstvo i transport

Kuhinja

Lončarstvo

Nošnja

Kuhinja

Lončarstvo

Tradicijska odjeća